Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Eco Pack

Prečo sme vyvinuli nové obaly?

Každodenná úspešná práca vyžaduje správne riešenia. Jedným z nich sú obaly výrobkov, obzvlášť dôležité u prípravkov na ochranu rastlín. Hlavným cieľom spoločnosti BASF je pomáhať poľnohospodárom používať prípravky na ochranu rastlín účinne a bezpečne.

Eco Pack - tri dobré dôvody

Vyvinuté spoločne s farmármi

Aby sme toto mohli dosiahnuť, radili sme sa práve s poľnohospodármi pri vývoji našich nových balov. Skúsenosti poľnohospodárov a ich návrhy získané z medzinárodného testovania viedli ku konkrétnym zlepšeniam ako napríklad optimalizované ucho kanistra a povrch časti, za ktorou sa kanister uchopí pri manipulácii.

Bezpečnosť užívateľa

Výsledkom získaných podnetov a mnohoročných skúseností spoločnosti BASF s navrhovaním obalov je tento ľahký kanister, s ktorým sa ľahko manipuluje. Otvára sa v prostriedku hornej časti, novým skrutkovacím uzáverom s integrovaným fóliovým tesnením. Špeciálny tvar zabraňuje špliechaniu a rozliatiu obsahu a navyše optimalizuje vyplachovanie použitého kanistra. Nové obaly významne znižujú riziko zasiahnutia užívateľa obsahom kanistra. Súčasne užívateľ šetrí až štvrtinu pracovného času potrebného k otváraniu a vyprázdňovaniu kanistrov.

Trvalo udržateľný vývoj

Veľký význam má tiež nový spôsob výroby našich obalov, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, šetrí prírodné zdroje a výrazne znižuje emisie skleníkových plynov. Nové Eco Packy Vám pomôžu rýchlo a účinne, slúžia k optimálnej manipulácii pri súčasnej ochrane ako užívateľa, tak životného prostredia.

Info materiál


placeholder: "_FilmEcoKanister_EcoPack"

placeholder: "_FilmFallversuch_EcoPack"

Leták Eco Pack

Hore