Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia

Benefity

  • nová originálna formulácia ME
  • spoľahlivý účinok na cicavých a žravých škodcov vo veľkom množstve plodín
  • dokonalá priľnavosť na rastline
  • vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
  • rýchle a efektívne rozprestretie sa po rastlinnom povrchu

Detaily

Názov Vaztak® Active
Formulácia mikroemulzia (ME)
Zloženie 50 g/l alpha-cypermethrin

VAZTAK ACTIVE je svetlostabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam. Účinkuje ako dotykový a požerový jed. Nie je systémovým prípravkom, a preto je potrebné dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku ošetrenia.

Prípravok je stabilný voči svetlu a má nízku rozpustnosť vo vode, preto má dobrý reziduálny účinok na povrchu listov. Vaztak Active má vysokú priľnavosť na ošetrovaných organických materiáloch a cieľovom hmyze, je odolný voči zmytiu dažďom za predpokladu, že postreková kvapalina zaschne predtým ako začne pršať.

Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že alpha-cypermethrin narušuje rovnováhu medzi sodíkovými a draselnými iónmi, a tým pôsobí na axiálne vedenie nervových vzruchov.

Vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčami a úhynom jedinca.

Prípravok Vaztak Active je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Fazuľa

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
strapky 0,2 l pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia
voška maková 0,2 l keď napadnutie voškou dosiahlo 5 a viac% rastlín
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
obaľovač hrachový 0,25 l 1-2 týždne po letovej vlne imág do feromónových lapačov t.j. v čase hromadného liahnutia lariev
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
skočky 0,3 l od vzchádzania do začiatku štádia stromčeka
strapka ľanová 0,5 l na začiatku náletu strapky na ľan
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pásavka zemiaková 0,25 l v čase maximálneho liahnutia lariev. Účinnosť ošetrenia môže byť redukovaná v oblastiach, kde nižšia účinnosť pyrethroidov či organofosfátov už bola pozorovaná alebo ošetrenie bolo robené za nevhodných podmienok. V lokalitách, kde bol minulý rok pozorovaný znížený účinok, použite prípravok iného typu.
Názov Vaztak® Active
Formulácia mikroemulzia (ME)
Zloženie 50 g/l alpha-cypermethrin

VAZTAK ACTIVE je svetlostabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam. Účinkuje ako dotykový a požerový jed. Nie je systémovým prípravkom, a preto je potrebné dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku ošetrenia.

Prípravok je stabilný voči svetlu a má nízku rozpustnosť vo vode, preto má dobrý reziduálny účinok na povrchu listov. Vaztak Active má vysokú priľnavosť na ošetrovaných organických materiáloch a cieľovom hmyze, je odolný voči zmytiu dažďom za predpokladu, že postreková kvapalina zaschne predtým ako začne pršať.

Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že alpha-cypermethrin narušuje rovnováhu medzi sodíkovými a draselnými iónmi, a tým pôsobí na axiálne vedenie nervových vzruchov.

Vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčami a úhynom jedinca.

Prípravok Vaztak Active je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
strapky 0,2 l pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia
voška maková 0,2 l keď napadnutie voškou dosiahlo 5 a viac% rastlín
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
obaľovač hrachový 0,25 l 1-2 týždne po letovej vlne imág do feromónových lapačov t.j. v čase hromadného liahnutia lariev
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
skočky 0,3 l od vzchádzania do začiatku štádia stromčeka
strapka ľanová 0,5 l na začiatku náletu strapky na ľan
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
blyskáčik repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonos repkový 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
krytonos štvorzubý 0,2 - 0,3 l na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková 0,2 - 0,3 l od vzídenia repky do konca októbra Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
byľomor sedlový 0,2 l na začiatku výletu imág
kohútiky pestrý 0,2 l po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
vošky 0,2 l od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pásavka zemiaková 0,25 l v čase maximálneho liahnutia lariev. Účinnosť ošetrenia môže byť redukovaná v oblastiach, kde nižšia účinnosť pyrethroidov či organofosfátov už bola pozorovaná alebo ošetrenie bolo robené za nevhodných podmienok. V lokalitách, kde bol minulý rok pozorovaný znížený účinok, použite prípravok iného typu.

product.why Vaztak® Active?

Hore