Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Acrobat® MZ WG

fungicíd

Vysokoúčinný fungicíd proti peronospóre viniča s využitím do ďalších plodín

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu porastov zemiakov a rajčiakov – proti plesni zemiakov, uhoriek – proti plesni uhorkovej a cibule – proti plesni cibule, viniča – proti peronospóre viniča vo forme vo vode rozpustných granúl.

Benefity

  • Kombinácia účinných látok zabraňuje vznik rezistencie
  • Flexibilná možnosť použitia kedykoľvek v priebehu vegetácie
  • Aplikácia bez fytotoxicity
  • Široká registrácia do špeciálnych plodín

Základné informácie

Názov Acrobat® MZ WG
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 600 g/kg mancozeb, 90 g/kg dimethomorph

Mancozeb je fungicídna účinná látka s kontaktným účinkom zo skupiny ethylen- bisdithiokarbamidov. Mancozeb blokuje rast patogénnych húb na molekulárnej úrovni, zamedzuje fázu Krebsovho cyklu. Dimethomorph je systémová účinná látka zo skupiny morfolínov s účinkom na široké spektrum húb triedy Oomycetes.

Ovplyvňuje biochemické procesy, u ošetrených citlivých druhov húb spôsobuje morfogenézovú zmenu na bunkovej stene, ktorá má za následok prerušenie vývoja huby. U dimethomorphu neexistuje cross-rezistencia s phenylamidmi. Rezistentné kmene neboli zistené a ani sa nepredpokladajú.

Dimethomorph je preto cenná účinná látka v systéme ošetrovania proti plesni zemiakov na zemiakoch aj v prípade vzniku rezistencie na doteraz bežne používané fungicídy.

Acrobat WG je miesiteľný s fungicídmi a insekticídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň cibule 2 kg/ha Prvé ošetrenie podľa signalizácie, ďaľšie podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v 7-10 dňových intervaloch. Ošetrujte bežnými typmi postrekovačov za použitia 400 - 600 l/ha postrekovej kvapaliny. Zabezpečte dokonalé pokrytie listov postrekovou kvapalinou.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň zemiakov 0,2 - 0,25 %(2 - 2,5 kg) Prvé ošetrenie podľa signalizácie, ďaľšie podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v 7-10 dňových intervaloch. Ošetrujte bežnými typmi postrekovačov za použitia1000 l/ha postrekovej kvapaliny. Zabezpečte dokonalé pokrytie listov postrekovou kvapalinou.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň uhorková 0,25 % (2,5 kg/ha) Prvé ošetrenie podľa signalizácie, ďaľšie podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v 7-10 dňových intervaloch. Ošetrujte bežnými typmi postrekovačov za použitia 1000 l/ha postrekovej kvapaliny. Zabezpečte dokonalé pokrytie listov postrekovou kvapalinou.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
peronospóra viniča 0,25 % (2,5 kg/ha) Proti peronospóre viniča ošetrujeme podľa signalizácie alebo preventívne, najskôr pri objavení prvých príznakov. Ošetrujeme v intervale 10-12 dní, pri silnom infekčnom tlaku v intervale 7-10 dní. Nižšiu dávku volíme v období pred výskytom choroby, ako preventívny postrek, alebo pri slabom infekčnom tlaku.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň zemiakov 2 kg/ha Ochrana proti plesni zemiakov sa riadi podľa signalizácie alebo preventívne najneskôr pri objavení sa prvých príznakov choroby, čo je obvykle v čase zapojenia porastu v riadkoch. Ošetrujte v intervale 7 - 14 dní, po celú dobu vegetácie, pôsobí tiež kuratívne. Ošetrenie preukazne znižuje možnosť opätovného napadnutia porastu hubami, pretože prípravok má vynikajúce antisporulačné účinky.
Hore