Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Mythos® 30 SC

fungicíd

Kontaktný fungicídny prípravok na ošetrenie viniča a jadrovín proti chorobám.

Fungicídny prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti a viniča proti plesni sivej.

Benefity


  • pôsobí preventívne aj kuratívne
  • translaminárny a fumigačný účinok
  • spoľahlivý účinok už pri 5°C
  • zabraňuje tvorbe laccasy, ktorá zhoršuje kvalitu a vlastnosti vín

Základné informácie

Názov Mythos® 30 SC
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 300 g/l pyrimethanil
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Mythos je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) a naviac po dobu 2 dní aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinkuje inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces.

Mythos sa vyznačuje veľmi silným účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho unikátny mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne doporučované kontaktné fungicídy, t.j. najmä na začiatku sezóny (od fázy zeleného púčika do fázy plodu veľkosti lieskového orieška) a na záverečné postreky.

Taktiež sa osvedčuje ako ideálny doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom.

Prípravok Mythos30 SC je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň sivá 2,0 - 2,5 l/ha Ošetrenie proti plesni sivej sa vykonáva prevažne v čase uzatváranie strapcov a pri mäknutí bobúľ. Pri veľmi náchylných odrodách alebo v prípade veľmi priaznivých podmienok pre infekciu plesňou sivou sa ošetruje už v čase dokvitania a ďalej pri uzatváraní strapcov. Postrek je potrebné smerovať do zóny strapcov, aby bolo zaistené dokonalé ošetrenie bobúľ. Prípravok súčasne účinkuje aj na bielu hnilobu.
Hore